За нас Проекти Събития Контакти

За нас

Класическата китара във Варна има близо 50-годишна традиция, респектираща със своето развитие и постижения. Варненската китарна школа е известна с отлично подготвените си преподаватели и изпълнители, които печелят уважение в много национални и международни конкурси. Началото и развитието на класическата китара във Варна е свързано с редица китаристи, но най-голям принос за утвърждаването на китарното изкуство във Варна имат двамата доайени: Любен Хараламбиев и Никола Минев. Те са сред първите изпълнители на класическа китара и основатели на педагогическата традиция във Варна, оказала влияние на цялостното развитие на класическата китара в България.
След създаването през 1979 г. на специалност „Класическа китара” в Средно музикално училище (Национално училище по изкуствата) „Добри Христов” – Варна, класическата китара навлиза в нов етап от професионалното си развитие. Сравнявайки и съревновавайки се с по-дълбоките традиции на останалите класически музикални инструменти, новата специалност има допълнителен стимул и благодатна почва за развитие. Тогава идват и първите успехи, които продължават и до днес.
Сдружение „Приятели на класическата китара” – Варна е естествено продължение на „Общество на китаристите”, учредено в началото на 90-те години на XX век. Основната цел е популяризиране на класическата китара и възможност за по-лесно взаимодействие между преподаватели, школи, училища, университети, други институти и организации в страната и по света със сходни цели при организиране на програми и проекти, свързани с културен и образователен обмен.

История

Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна

Сдружение „Приятели на класическата китара” – Варна се учредява на 14.03.2013 г. и е естествено продължение на „Общество на китаристите”, учредено в началото на 90-те години на XX век във Варна. Основна цел на сдружението е развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество и музикалната култура сред младите хора. Учредителите обединяват усилията си за популяризиране на инструмента, както и за професионално израстване на преподавателите, повишаване на нивото на обучение, развитие на таланта и изпълнителското майсторство на учениците и подпомагане кариерното им развитие. Основните задачи на сдружението са да запази и да утвърди традиционния музикален фестивал „Дни на класическата китара” – Варна като ежегоден празник на изпълнителите на класическа китара в ученическа възраст. Да подпомага и оказва съдействие при предоставяне на безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата и изкуството. Да организира, да съдейства и помага при организирането на майсторски класове по китара, семинари, конференции, изложения, конкурси и други публични образователни и творчески прояви. Да събира и съхранява нотна литература, фонотека, фототека и други печатни материали, свързани с китарата. Да съдейства и подпомага за реставриране и опазване на музикални инструменти, изложения на лютиери и производители. Да съдейства и подпомага издаването на книги, музикални школи, христоматии, методики и нотна литература за класическа китара, запис на аудио и видео материали и тиражирането им. Да насърчава обмени и обучение на млади хора, свързани с разработване и осъществяване на по-широк кръг от културни дейности за европейско сътрудничество в младежката сфера.

Анета Калеева

Анета Цветкова Калеева-Джолева e родена на 15.02.1966 г. във Варна. Започва да изучава класическа китара през 1976 г. в класа на Никола Минев. От 1980 до 1983 г. в СМУ “Добри Христов“- Варна неин преподавател е Любен Хараламбиев. През 1985 година завършва класическа китара в СМУ „Добри Христов“ в класа по китара на Боян Матев. От този момент до днес работи като преподавател по китара последователно в Дом на профсъюзните работници, Дом на учителя, СОУ ”Климент Охридски“, Младежки дом „ОРБИТА“ и НУИ “Добри Христов”- Варна. Нейни ученици се реализират успешно като професионални китаристи и преподаватели както в България, така и в чужбина.
Анета Калеева е член на Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна и жури в Традиционен музикален фестивал “Дни на класическата китара” от създаването му до сега.

Боян Дойчев

Боян Иванов Дойчев е роден на 05.07.1988 г. във Варна. Първи музикални стъпки прави в СОУ „Марин Дринов” в класа по китара на Станимир Диков. В периода 1998 – 2007 се обучава в НУИ „Добри Христов” – Варна в класовете по китара на Любен Хараламбиев, Нели Недева и Севдалин Стефанов. От 2007 до 2012 г. продължава своето образование в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, в класа по китара на Росен Балкански.
Анета Калеева е член на Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна и жури в Традиционен музикален фестивал “Дни на класическата китара” от създаването му до сега.

Боян Матев

Боян Димитров Матев е роден на 24.06.1958 г. в гр. Варна. Занимания с китара започва на дванадесет годишна възраст при Петър Марков, след което продължава обучението си при Любен Хараламбиев (класическа китара) и Александър Петков (джаз китара). През 1984 г. завършва естрадния отдел към БДК (Национална музикална академия) „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност китара при преподавателите: А. Пумпалов, Д. Дойчинов и Л. Панайотов. От 1983 – 1985 г. е преподавател по китара в СМУ (Национално училище по изкуствата) „Добри Христов“ – Варна. В периода 1985 – 1998 г. работи като музикант в Норвегия, Швейцария, Австрия и Гренландия. Започва да се интересува от лютиерство в началото на 90-те години. Изработва първата си китара през 1993 г., а от 2004 г. е член на „Регионалното сдружение на майсторите лютиери“ в Казанлък. От 1998 г. работи като лютиер и преподавател по китара в гр. Варна.

Десислава Пончева

Десислава Досева Пончева е родена на 26.03.1969 г. в гр. София. Започва да свири на китара на 9-годишна възраст при Любен Хараламбиев. Завършва неговия клас в СМУ „Добри Христов“ – Варна през 1988 г. Същата година е приета в АМТИИ – Пловдив. Активен участник е в майсторския клас на Моника Рос в гр. Ваймар (Германия) през 1990 г. През 1992 г. се дипломира и започва работа в читалище „Васил Левски“ – Варна. През 1993 работи в Радио Варна като музикален оформител. От 1994 г. до 2000 г. е учител по китара в музикалните паралелки в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СОУ „Св. Климент Охридски“. През 2001 – 2002 г. е преподавател по камерна музика в НУИ „Добри Христов“ – Варна. От 2000 г. Десислава Пончева е учител по музика в ОУ „ Добри Чинтулов“ и преподавател по китара в гр. Варна. Член е на Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна.